Startsida

Moderator och projektledare för event och estradsamtal


Föreläsare inom hållbarhet, personal och utveckling


Coachande rådgivare i processer för ledare eller vid teamutveckling på företag

| Diane Furness | diane@dianefurness.se | 0736 96 69 05 |